Ooftstraat 9BS - De Keizer Makelaarsgroep (2024)

Lichte, ruime en gerenoveerde bovenwoning van maar liefst 100m² met vier slaapkamers, balkon en een fantastisch dakterras.

In een heerlijk, rustige straat in Wittevrouwen mogen wij deze bovenwoning aanbieden.

De woning
Het appartement is de afgelopen jaren flink onder handen genomen en met smaak ingericht. Zo zijn de keuken en het sanitair volledig vernieuwd. Ook heeft de tweede verdieping een nieuwe, praktische indeling gekregen waardoor er een extra kamer is gecreëerd. In de gehele woning geniet je van enorm veel daglicht. Dankzij een balkon op de eerste verdieping en het prachtige dakterras geniet je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat van de zon.

De locatie
De Ooftstraat is een van de rustigere straten in de geliefde wijk Wittevrouwen. Het winkel- en horecagebied aan de Biltstraat is steeds verder tot bloei gekomen en bevindt zich op loopafstand. Je vindt er twee supermarkten (AH/Jumbo), een bakker, een biologische slager, een viswinkel en poelier. Ook voor een lekkere koffie, een ijsje van Roberto Gelato of een culinaire avond bij een van de vele restaurants ben je op (en rond) de Biltstraat aan het juiste adres.. Toch zin in iets anders? Via de Biltstraat loop je zo het centrum in. Het Centraal Station is slechts 8 minuten fietsen, de A27, A28 en A2 zijn via de Berenkuil snel bereikbaar en nagenoeg iedere bestemming is dankzij de vele buslijnen die stoppen op de Biltstraat goed bereikbaar. Met andere woorden, de perfecte uitvalsbasis!

Indeling
Begane grond: Je komt binnen in de hal, verlicht door authentiek glas-in-lood raam, met de trapopgang naar de 1e verdieping. In de hal vind je de meterkast en een handig ophangsysteem voor bijvoorbeeld een racefiets of kinderwagen.

1e verdieping: Via de overloop heb je toegang tot het vernieuwde toilet (2023), de prettige studeerkamer en de ruime woonkamer waarbij de vele, hoge ramen zorgen voor een overvloed aan daglicht. De woonkamer is voorzien van een mooie eikenhouten vloer (2018). De moderne en strakke keuken (2018) met inbouwapparatuur is een echte eye-catcher en dankzij het spoeleiland vormt het een mooie verbinding met de woonkamer. Via de openslaande deuren heb je toegang tot het balkon (noordoosten), dat zich over de volledige breedte van het appartement bevindt. Zo geniet je van een kopje koffie in de ochtendzon en de frisse buitenlucht tijdens het koken. Tot slot vind je op de overloop drie handige opbergkasten.

2e verdieping: Via de trap bereik je de tweede, zeer ruime overloop. Hier vind je de wasruimte, 3 slaapkamers van 13, 10 en 4 m² en een zeer luxe badkamer met ruime inloopdouche, wastafel met meubel, design handdoekradiator, inbouwkast en een tweede toilet. Op deze verdieping is tijdens de verbouwing veel extra bergruimte gecreëerd. Ook de tweede verdieping baadt dankzij de vele (dak)ramen in het natuurlijke licht. Met als kers op de taart het dakraam boven douche zodat je ‘s ochtends heerlijk ontwaakt in het daglicht.

Dakterras: Via de vaste trap heb je toegang tot het grote dakterras van circa 21 m² met waanzinnig uitzicht over de stad, altijd zon en veel privacy. De perfecte ingrediënten voor een heerlijk, zomerse bbq of borrel met vrienden en familie.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar: omstreeks 1880;
– Energielabel: D;
– Woonoppervlakte: 100 m²;
– Dakterras met vergunning;
– 2e verdieping compleet gerenoveerd begin 2023;
– Voorzien van dakisolatie;
– Voorzien van dubbelglas, deels HR ++;
– Verwarming en warm water door middel van CV ketel (Remeha, 2013);
– Parkeren met vergunning;
– VvE actief, bijdrage van € 50,- per maand voor verzekering & onderhoud;
– Ouderdoms- en asbestclausule zullen in de koopakte worden opgenomen;
– Voor de indeling en maatvoering, zie bijgevoegde plattegronden;
– Oplevering in overleg.

Bij het zien van de foto’s al verkocht? Kom dan eens langs voor een bezichtiging

Light, spacious, and renovated upper-floor apartment of no less than 100m² with four bedrooms, a balcony, and a fantastic rooftop terrace.

We are pleased to offer this upper-floor apartment located on a delightful, quiet street in Wittevrouwen.

The Property
The apartment has undergone extensive renovations in recent years and is tastefully decorated. The kitchen and sanitary facilities have been completely renewed. The second floor has also been given a new, practical layout, creating an extra room. The entire home enjoys an abundance of natural light. Thanks to a balcony on the first floor and the beautiful rooftop terrace, you can enjoy the sun from early morning until late evening.

The Location
Ooftstraat is one of the quieter streets in the beloved Wittevrouwen neighborhood. The shopping and dining area on Biltstraat has blossomed and is within walking distance. There you will find two supermarkets (AH/Jumbo), a bakery, an organic butcher, a fish shop, and a poultry shop. For a good coffee, an ice cream from Roberto Gelato, or a culinary evening at one of the many restaurants, Biltstraat and its surroundings are the perfect place. Fancy something different? From Biltstraat, you can easily walk into the city center. Central Station is just an 8-minute bike ride away, the A27, A28, and A2 highways are quickly accessible via the Berenkuil, and almost every destination is well-connected thanks to the many bus lines that stop on Biltstraat. In other words, the perfect base!

Layout
Ground Floor: You enter into the hallway, illuminated by an authentic stained-glass window, with stairs leading to the 1st floor. In the hall, you will find the meter cupboard and a handy hanging system for a racing bike or stroller, for example.

1st Floor: The landing provides access to the renovated toilet (2023), the pleasant study, and the spacious living room, where the many tall windows allow for an abundance of daylight. The living room features a beautiful oak floor (2018). The modern and sleek kitchen (2018) with built-in appliances is a real eye-catcher, and the sink island provides a nice connection to the living room. Through the French doors, you have access to the balcony (northeast), which spans the entire width of the apartment. Here, you can enjoy a cup of coffee in the morning sun and fresh air while cooking. Finally, on the landing, you will find three convenient storage cupboards.

2nd Floor: The stairs lead you to the very spacious second-floor landing. Here you will find the laundry room, three bedrooms of 13, 10, and 4 m², and a very luxurious bathroom with a spacious walk-in shower, vanity unit, designer towel radiator, built-in cupboard, and a second toilet. During the renovation, a lot of extra storage space was created on this floor. The second floor also bathes in natural light thanks to the many (roof) windows. The crowning touch is the roof window above the shower, allowing you to wake up pleasantly in the daylight.

Rooftop Terrace: A fixed staircase provides access to the large rooftop terrace of approximately 21 m² with a stunning view over the city, constant sun, and plenty of privacy. The perfect ingredients for a delightful summer BBQ or drinks with friends and family.

Details:

Year of construction: circa 1880;
Energy label: D;
Living area: 100 m²;
Rooftop terrace with permit;
2nd floor completely renovated early 2023;
Equipped with roof insulation;
Double glazing, partly HR++;
Heating and hot water via central heating boiler (Remeha, 2013);
Permit parking;
Active homeowners association, contribution of €50 per month for insurance & maintenance;
Old-age and asbestos clause will be included in the purchase deed;
For layout and dimensions, see attached floor plans;
Delivery in consultation.
Already sold upon seeing the photos? Then come by for a viewing!

Ooftstraat 9BS - De Keizer Makelaarsgroep (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6337

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.